Vadītprasme

Vadīšanas pamata prasmju treniņš – Vadītāja KODS 

 

Vadīšanas prasmju attīstības programma, kas paredzēta vidējā un

augstākā līmeņa vadītājiem. Tā ir programma, kurai cauri vijas gan

vadības teorijas, gan praktiski uzdevumi un treniņš, gan spilgti

piemēri no trenera pieredzes.

 

Programmas mērķis ir attīstīt un pilnveidot vadītāja komunikācijas

prasmes ar darbiniekiem, prast motivēt darbiniekus nosprausto 

mērķu sasniegšanai.

 

Kolektīva ieguvumi:

Prasmīgas komandas seko prasmīgiem vadītājiem.  

Vadītāja spēja motivēt un iedvesmot darbiniekus ļauj sasniegt iepriekš

nospraustos mērķus. Prasmīga kolektīva vadīšana saliedē darbiniekus,

radot patīkamu un dinamisku darba atmosfēru.

 

Norise:

Vadītāja Kodā teorētiskā zināšanu bāze tiek miksēta ar praktiskiem 

uzdevumiem. 

Programmas laikā tiek attīstīta vadītprasme, rodot

risinājumus dažādām problēmsituācijām, analizējot darbinieku

uzvedību un savstarpējo komunikāciju, kā arī apgūstot dažādus

knifus ikdienas darba uzlabošanai.

 

Vadītāja prasme saprasties pašam ar sevi, darbinieku motivēšana un iekšējās uzņēmuma mikrovides uzlabošana ir šīs programmas galvenie ieguvumi.