Pilsētas kods

Saliedēšanas aktivitāšu programma - Pilsētas KODS  

 

Īss un dinamisks komandas saliedēšanas pasākums. Tā ir intelektuāla

sacensība noteiktā laika posmā, kas iekļauj komandas sadarbību,

dinamisku pārvietošanos un orientēšanos pilsētvidē, negaidītu situāciju

risinājumu meklēšanu, informācijas kodēšanu un šifrēšanu.

 

Programmas mērķis ir veicināt dalībnieku savstarpējo neformālo 

komunikāciju, iepazīšanos un pieredzes apmaiņu.

 

Kolektīva ieguvumi:

Spēle ir lielisks paņēmiens formālo barjeru laušanai un neformālās 

komunikācijas veicināšanai.

"Pilsētas Kods" īsā laika posmā sasniedz dalībnieku emocionālu 

vienotību un pacēlumu - impulsu tālākam darbam.

Spēle ir gan individuāls, gan komandas komunikācijas un

sadarbības treniņš.

 

Norise:

"Pilsētas Kods" ir intelektuāla komandas piedzīvojumu spēle 

pilsētā.

Visas komandas piedalās spēlē, kuras mērķis ir atšifrēt "Pilsētas

Kodu" un nonākt pareizajā vietā!

Spēles saturu veido daudzveidīgi uzdevumi - šifri, puzles,

rēbusi, nemanāmi pavedieni, GPS un telekomunikāciju lietošana,

orientēšanās, erudīcijas uzdevumi, utt.

 

Darbs komandā:

Veiksmīgu komandas rezultātu raksturos efektīva komunikācija, 

netradicionālu risinājumu meklēšana, loģiskā domāšana, lēmumu

pieņemšana, radošais gars, izveicība, atjautība un likumsakarīga veiksme.

 

Pozitīva enerģija, emocionāls pacēlums un kopīga sadarbības pieredze - šīs programmas galvenie ieguvumi.