Pārdotprasme

Pārdošanas prasmju treniņš – Pārdevēja KODS

 

Šī programma attīsta personības izaugsmi, kas viennozīmīgi 

ir būtiska profesionāla, vērtīga darbinieka pazīme. Programma

ietver gan teorētiskus aspektus, gan praktiskus uzdevumus,

attīstot dalībnieku individuālās ikdienas darba prasmes, kā arī

pievēršoties specifisko prasmju kompetencēm.  

 

Programmas mērķis ir uzlabot praktiskās pārdošanas prasmes.

 

Pārdevēja ieguvumi:

Spēja motivēt sevi, pārdošanas prasmju attīstība (efektīvas 

komunikācijas iemaņas, rezultatīvu vizīšu veidošana mūsdienu

apstākļos, vēlme koncentrēties uz klientu mērķiem, lieliskas

argumentēšanas prasmes u.c.), kā arī izaicinājums un pozitīvs

impulss savai pašattīstībai.

 

Norise:

Seminārs tiek veidots pēc programmas, kur teorija mijas ar 

piemēriem no dzīves un praktiskiem vingrinājumiem. Praktiskie 

vingrinājumi - ne mazāk kā 40% no kopējā programmas laika.

Programmu iespējams dalīt vairākās daļās pa apakš tēmām -

elastīgi organizējot to norisi pēc klientu pieprasījuma - piemēram,

vairākās pēcpusdienās.

 

Pārliecības iegūšana par sevi kā veiksmīgu pārdevēju, prezentēšanas prasmes un spēja pārliecinoši argumentēt savu viedokli ir šīs programmas galvenie ieguvumi.