Meža skola

Komandas saliedēšanas treniņš - Meža skola  

 

Šī ir komandas treniņa programma, kad dalībnieki tiek nošķirti no

ierastās vides, sakaru līdzekļiem, biroja telpām un ikdienas pienākumiem.

Neierastā vidē – gan pļavās, gan mežā, gan purvā, kad apkārt ir daudz

dažādu neprognozējamu apstākļu, cilvēks parasti rīkojas dabiskāk -

tādējādi atklājot savas stiprās un vājās puses.

 

Programmas mērķis ir panākt kolektīva emocionālās kopības 

sajūtas stiprināšanu.

 

Kolektīva ieguvumi: 

Vides maiņa, piedzīvojums, saskarsmes un  sadarbības prasmju

attīstība, komunikācijas treniņš, grupas dinamika, iegūta pārliecība

par savām un komandas spējam, pieredze rīkoties paaugstināta

stresa un ārēja spiediena apstākļos.

 

Norise: 

Programmas laikā dalībnieki tiek apmācīti par uzturēšanos meža

vidē,  kā arī šo zināšanu tālāku pielietošanu praksē, piemēram, ēdiena

gatavošana, mezglu siešana, dažādu dabas šķēršļu pārvarēšana, u.c.

Svarīgs nosacījums ir principa “Neatstāj pēdas” apgūšana un

ievērošana visas programmas laikā.

 

Darbs komandā:

Šajā programmā ļoti svarīga loma ir komandas dalībnieku spējai rīkoties

nestandarta situācijās, pieņemt jaunus izaicinājumus, izvirzīt mērķus, 

pieņemt lēmumus un uz tiem balstīt tūlītēju rīcību. Svarīga ir spēja

savstarpēji sadarboties, izmantot katra komandas dalībnieku prasmes

un resursus maksimāli  efektīvi.

 

Ticība sev, un saviem spēkiem, kā arī  spēja pielāgoties neparedzētiem apstākļiem - šīs programmas galvenie ieguvumi.