Komandas kods

Komandas sadarbības prasmju programma KODS

 

Programma balstīta uz Pieredzes izglītības metodiku,

virkni tematiskiem grupu uzdevumiem un aktivitātēm,

diskusijām un rezultāta izvērtēšanu.

 

Programmas mērķis ir veidot pozitīvu un atvērtu iekšējo

mikrovidi, kā arī veicināt darbinieku lojalitāti. 

 

Kolektīva ieguvumi:

Komandas Koda laikā tiek veicināta neformālāka gaisotne

kolektīvā - darbinieki, iepazinuši savus kolēģus, ir stimulēti

veidot atvērtas un uz sadarbību orientētas savstarpējas attiecības.

 

Norise: 

Programma tiek veidota balstoties uz konkrētā uzņēmuma 

kolektīva specifiku un izvirzītājiem mērķiem, tāpēc pirms

vienošanās par programmas izvēli, kopā ar Ežiem tiek

nodefinētas klientu vajadzības un iespējamie labākie risinājumi

komandas programmai.

 

 

Darbs komandā:

Veiksmīgu komandas rezultātu raksturo spēja sastrādāties, noticēt

savam un komandas spēkam, spēja pielāgoties jauniem, neierastiem

apstākļiem, rast risinājumus dažādām problēmsituācijām, kā arī

savstarpējā komunikācija un atgriezeniskās saites veidošana.

 

Komandas prasmju robežu palielināšana, iegūta pārliecība par savām un komandas spējām, spēcīgs impulss tālākai attīstībai un kopīgam darbam - šīs programmas galvenie ieguvumi.