Grandiozās

Ežu Grandiozā balle! 

 

Vērienīga balle ar detalizētu un bagātu vakara

programmu, pieaicinot augstākās raudzes

māksliniekus, vakara vadītājus un mūziķus, kā arī

veidojot atbilstošu vidi un tehniskos risinājumus.

 

Grandiozās balles mērķis ir nodrošināt augstas

kvalitātes atpūtas pasākumu lielam dalībnieku skaitam.

 

Kolektīva ieguvumi:

Kopīga, kolektīva atpūta uzalbo savstarpējo, neformālo

komunikāciju, kā arī veicina darbinieku saliedētību.

Kvalitatīvi noorganizēts pasākums ļauj uzņēmuma

darbiniekiem pilnībā atpūsties un atslēgties no ikdienas

problēmām!

 

Norise:

Ežiem ir pietiekami liela pieredze šādu lielu, koorporatīvu

pasākumu organizēšanā! Piesaistot dažādus māksliniekus  

un mūziķus, kā arī Ežu atraktīvo kolektīvu, spējam nodrošināt

kvalitatīvu un dinamisku pasākuma norisi, ņemot vērā katra

klienta individuālās vēlmes!

 

Mēs parūpēsimies par piemērotu norises vietu, mūziku, jaukiem vakara vadītājiem, garšīgu ēdienu un atraktīvu scenāriju - Jums atliek tikai ierasties un baudīt vakaru!